حذف پانسیون ها از مصوبه گردشگری دولت

به گزارش وبلاگ بهابادی، دیگر هیچ پانسیون جدیدی با مجوز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ساخته نمی گردد.

حذف پانسیون ها از مصوبه گردشگری دولت

سال 94 وقتی آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات جهانگردی و نظارت بر آنها تصویب شد، عبارت پانسیون هم از شمول تاسیسات جهانگردی خارج شد. در بند ج ماده یک فصل اول این آیین نامه که تاسیسات جهانگردی را تعریف نموده و انواع آن ها را برشمرده، هیچ اشاره ای به این نوع اقامتگاه ها نشده است، درحالی که تا پیش از این، مجوز این واحدها را سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و جهانگردی صادر می کرد، اما حالا آن ها مانده اند و یک قلم خوردگی بزرگ قانونی.

هرچند ولی تیموری ـ مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات جهانگردی می گوید:

پیشنهاد اصلاح این جا افتادگی به دولت ارائه شده و این مساله باعث نمی گردد پانسیون هایی که در گذشته از این سازمان مجوز گرفته اند، رها شوند، اما موضوع اصلی این جریان همانطور که تیموری هم تاکید می نماید، آن است که این جا افتادن از آیین نامه، ساخت پانسیون های تازه با مجوز سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و جهانگردی را محدود خواهد نمود.

پانسیون ها همان مهمانکده های شبانه روزی هستند که از مسافران یا مشتریان خود به طور کامل یا نیمه کامل پذیرایی می نمایند و در دنیا قدمت طولانی دارند که گاه با عنوان هاستل و یا همان پانسیون شناخته می شوند، در ایران اما قوانین پانسیون ها فرق دارد، آن ها مجوز تاسیس شان را از سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی و اتحادیه های هتلداری می گیرند، اما به جای اسکان مسافر و جهانگرد؛ دانشجو، کارمند، کارآموز، مهاجر و کارگران را می پذیرند و در اصل با مجوز اقامتگاه جهانگردی تاسیس می شوند تا بخشی از مشکل مسکن قشر کم عایدی را در ازای گرفتن هزینه های گزاف، به شکلی موقتی حل نمایند!

در تمام این سال ها کنار گذاشتن پانسیون ها از ضوابط و قواعد اقامتگاه های جهانگردی، نوعی مدیریت خودمختار را در میان مجموعه ای از آن ها پدید آورده که معلوم نیست بر اساس چه الگو و قانون نوشته شده ای، پیش می فرایند و ضابط و ناظر کیفیت خدماتشان کجاست و مطابق با چه اصولی اجاره بها معین می نمایند؟

اجاره ماهانه یک تخت در بعضی از این پانسیون ها که البته صاحب آن اجازه استفاده از امکانات مشترکی چون سرویس بهداشتی، حمام، آشپزخانه و در مواقعی اینترنت را دارد گاه تا یک میلیون تومان می رسد. البته مقرون به صرفه تر از این هم پیدا می گردد، اما با پایین ترین کیفیت خدمات برای یک زندگی موقتی.

هرچند تیموری این موضوع را رد می نماید و می گوید که همه آن ها چنین شرایطی ندارند و بعضی قائل به اصول و ضوابط سازمان هستند و نرخ گذاری آن ها هم کنترل می گردد.

اما مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات جهانگردی، شرایط پانسیون های جهانگردی را در شرایطی قابل دفاع می داند که در زمان تصویب آیین نامه در دولت، متولی جهانگردی چشمانش را به روی پانسیون ها بست. تیموریدرباره علت حذف پانسیون ها از آیین نامه ای که 94/6/4 در دولت مصوب شد، شرح می دهد:

پانسیون در گذشته از مصادیق تاسیسات جهانگردی بود. اختلاف نظری بین وزارت علوم و سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی وجود داشت از این نظر که پانسیون ها به خوابگاه دانشجویی تبدیل شده بودند، درصورتی که شاخصی وجود دارد که طول مدت اقامت در این اماکن را معین می نماید و اگر بیشتر از آن باشد از تعریف پانسیون خارج و به خوابگاه دانشجویی یا کارمندی تبدیل می گردد.

وی اضافه می نماید:

متاسفانه درحال حاضر این هویت در پانسیون های ما شکل گرفته، درحالی که به آن دقت نمی گردد. پانسیون هایی هستند که صد در صد در اختیار دانشجویان قرار گرفته است که باید آن ها را خوابگاه دانشجویی دانست، نه اقامتگاه موقت جهانگردان و مسافران.

تیموری جا افتادن پانسیون ها را از آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات جهانگردی و نظارت بر آنها را تایید می نماید و می گوید:

متاسفانه به علت اشتباهی که در تعریف پانسیون پیش آمده از مصوبه دولت کنار گذاشته شد، ضمن آن که وزارت علوم هم به این واحدها مجوز می دهد. ما آن موقع می خواستیم اول تکلیف این شرایط را روشن کنیم؛ اگر این واحدهای اقامتی درحال پذیرش دانشجو هستند، که دیگر پانسیون نیستند و باید به عنوان خوابگاه دانشجویی تعریف شوند. ما حتی سال 94 ضوابطی برای پانسیون ها آماده کردیم که در زمانی نهایی شدن مصوبه، وقتی از آیین نامه جا افتاد دیگر کار را ادامه ندادیم.

او ادامه می دهد:

البته پیشنهاد شده عنوان پانسیون بار دیگر به آن آیین نامه اضافه گردد، همزمان گزارشی هم تهیه شده و این موضوع در حال آنالیز است.

مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات جهانگردی سپس درباره تکلیف پانسیون هایی که قبلا از این سازمان مجوز گرفته اند، می گوید:

آن ها همچنان تحت نظارت و جزو مجموعه سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی هستند و تمدید مجوزها را از این طریق می توانند انجام دهند.

تیموری اظهار می نماید:

حتی اگر پیشنهاد بازگشت پانسیون به مجموعه تاسیسات جهانگردی در آیین نامه دولت پذیرفته نگردد، همچنان پانسیون های قدیمی که از سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی مجوز گرفته اند به عنوان یکی از واحدهای خودپذیرایی پذیرفته خواهند شد، ولی باید در قالب استاندارد و ضوابط واحدهای اقامتی تحت نظارت این سازمان قرار گیرند.

وی بعلاوه درباره این که آیا تا کنون برای پانسیون ها ضوابطی نوشته شده که حدود وظایف، اختیارات و خدمات آن ها را معین کند و ناظر بر آن اساس ارزیابی ها را انجام دهد، می گوید: برای پانسیون ها تا کنون ضوابطی وجود نداشته است. ولی پانسیون هایی که وجود دارند و از سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی مجوز گرفته اند، واحد اقامتی مجاز به شمار می آیند.

تیموری تاکید می نماید:

اداره های میراث فرهنگی و جهانگردی استانی الزام دارند مجوزها و مطالبات پانسیون های قدیمی را به عنوان مصادیقی از تاسیسات جهانگردی آنالیز و تمدید نمایند. از طرف دیگر این واحدها به رعایت ضوابط واحدهای اقامتی تحت نظارت سازمان نیز موظفند.

مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات جهانگردی مهرماه سال جاری در نامه ای خطاب به بعضی مدیران استانی نیز نوشته بود:

استحضار دارید مستند قانونی صدور مجوز ایجاد تاسیسات جهانگردی، ماده یک آیین نامه ایجاد اصلاح، تکمیل و درجه بندی، نرخگذاری تاسیسات جهانگردی و نظارت بر آن ها مصوب 94/6/4 هیات وزیران است. نظر به این که در آیین نامه تازه عبارت پانسیون از مصادیق تاسیسات جهانگردی حذف شده، لذا درحال حاضر صدور مجوز با این عنوان میسر نیست. البته پیشنهاد اصلاحی این اداره برای گنجاندن عناوین پانسیون و مراکز اقامتی جوانان در آیین نامه فوق الذکر مورد تایید رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و جهانگردی (مسعود سلطانی فر) قرار نگرفت و مقرر شد این موضوع در قالب یکی از مصادیق تاسیسات جهانگردی مشابه چاره اندیشی گردد.

آنچه مسلم است درحال حاضر تاسیس یا صدور پروانه بهره برداری تازه با عنوان پانسیون فاقد وجاهت قانونی بوده. با این حال نظر به تشابهات ماهوی موجود میان پانسیون و مهمان پذیر پیشنهاد می گردد تا معین تکلیف نهایی موضوع و برطرف مشکل متقاضیان درخواست های واصله برای ایجاد پانسیون در قالب مهمانپذیر مورد آنالیز قرار گیرد.

سال 94 وقتی آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات جهانگردی و نظارت بر آنها تصویب شد، عبارت پانسیون هم از شمول تاسیسات جهانگردی خارج شد. در بند ج ماده یک فصل اول این آیین نامه که تاسیسات جهانگردی را تعریف نموده و انواع آن ها را برشمرده، هیچ اشاره ای به این نوع اقامتگاه ها نشده است، درحالی که تا پیش از این، مجوز این واحدها را سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و جهانگردی صادر می کرد، اما حالا آن ها مانده اند و یک قلم خوردگی بزرگ قانونی.

هرچند ولی تیموری ـ مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات جهانگردی می گوید:

پیشنهاد اصلاح این جا افتادگی به دولت ارائه شده و این مساله باعث نمی گردد پانسیون هایی که در گذشته از این سازمان مجوز گرفته اند، رها شوند، اما موضوع اصلی این جریان همانطور که تیموری هم تاکید می نماید، آن است که این جا افتادن از آیین نامه، ساخت پانسیون های تازه با مجوز سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و جهانگردی را محدود خواهد نمود.

پانسیون ها همان مهمانکده های شبانه روزی هستند که از مسافران یا مشتریان خود به طور کامل یا نیمه کامل پذیرایی می نمایند و در دنیا قدمت طولانی دارند که گاه با عنوان هاستل و یا همان پانسیون شناخته می شوند، در ایران اما قوانین پانسیون ها فرق دارد، آن ها مجوز تاسیس شان را از سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی و اتحادیه های هتلداری می گیرند، اما به جای اسکان مسافر و جهانگرد؛ دانشجو، کارمند، کارآموز، مهاجر و کارگران را می پذیرند و در اصل با مجوز اقامتگاه جهانگردی تاسیس می شوند تا بخشی از مشکل مسکن قشر کم عایدی را در ازای گرفتن هزینه های گزاف، به شکلی موقتی حل نمایند!

در تمام این سال ها کنار گذاشتن پانسیون ها از ضوابط و قواعد اقامتگاه های جهانگردی، نوعی مدیریت خودمختار را در میان مجموعه ای از آن ها پدید آورده که معلوم نیست بر اساس چه الگو و قانون نوشته شده ای، پیش می فرایند و ضابط و ناظر کیفیت خدماتشان کجاست و مطابق با چه اصولی اجاره بها معین می نمایند؟

اجاره ماهانه یک تخت در بعضی از این پانسیون ها که البته صاحب آن اجازه استفاده از امکانات مشترکی چون سرویس بهداشتی، حمام، آشپزخانه و در مواقعی اینترنت را دارد گاه تا یک میلیون تومان می رسد. البته مقرون به صرفه تر از این هم پیدا می گردد، اما با پایین ترین کیفیت خدمات برای یک زندگی موقتی.

هرچند تیموری این موضوع را رد می نماید و می گوید که همه آن ها چنین شرایطی ندارند و بعضی قائل به اصول و ضوابط سازمان هستند و نرخ گذاری آن ها هم کنترل می گردد.

اما مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات جهانگردی، شرایط پانسیون های جهانگردی را در شرایطی قابل دفاع می داند که در زمان تصویب آیین نامه در دولت، متولی جهانگردی چشمانش را به روی پانسیون ها بست. تیموریدرباره علت حذف پانسیون ها از آیین نامه ای که 94/6/4 در دولت مصوب شد، شرح می دهد:

پانسیون در گذشته از مصادیق تاسیسات جهانگردی بود. اختلاف نظری بین وزارت علوم و سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی وجود داشت از این نظر که پانسیون ها به خوابگاه دانشجویی تبدیل شده بودند، درصورتی که شاخصی وجود دارد که طول مدت اقامت در این اماکن را معین می نماید و اگر بیشتر از آن باشد از تعریف پانسیون خارج و به خوابگاه دانشجویی یا کارمندی تبدیل می گردد.

وی اضافه می نماید:

متاسفانه درحال حاضر این هویت در پانسیون های ما شکل گرفته، درحالی که به آن دقت نمی گردد. پانسیون هایی هستند که صد در صد در اختیار دانشجویان قرار گرفته است که باید آن ها را خوابگاه دانشجویی دانست، نه اقامتگاه موقت جهانگردان و مسافران.

تیموری جا افتادن پانسیون ها را از آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات جهانگردی و نظارت بر آنها را تایید می نماید و می گوید:

متاسفانه به علت اشتباهی که در تعریف پانسیون پیش آمده از مصوبه دولت کنار گذاشته شد، ضمن آن که وزارت علوم هم به این واحدها مجوز می دهد. ما آن موقع می خواستیم اول تکلیف این شرایط را روشن کنیم؛ اگر این واحدهای اقامتی درحال پذیرش دانشجو هستند، که دیگر پانسیون نیستند و باید به عنوان خوابگاه دانشجویی تعریف شوند. ما حتی سال 94 ضوابطی برای پانسیون ها آماده کردیم که در زمانی نهایی شدن مصوبه، وقتی از آیین نامه جا افتاد دیگر کار را ادامه ندادیم.

او ادامه می دهد:

البته پیشنهاد شده عنوان پانسیون بار دیگر به آن آیین نامه اضافه گردد، همزمان گزارشی هم تهیه شده و این موضوع در حال آنالیز است.

مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات جهانگردی سپس درباره تکلیف پانسیون هایی که قبلا از این سازمان مجوز گرفته اند، می گوید:

آن ها همچنان تحت نظارت و جزو مجموعه سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی هستند و تمدید مجوزها را از این طریق می توانند انجام دهند.

تیموری اظهار می نماید:

حتی اگر پیشنهاد بازگشت پانسیون به مجموعه تاسیسات جهانگردی در آیین نامه دولت پذیرفته نگردد، همچنان پانسیون های قدیمی که از سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی مجوز گرفته اند به عنوان یکی از واحدهای خودپذیرایی پذیرفته خواهند شد، ولی باید در قالب استاندارد و ضوابط واحدهای اقامتی تحت نظارت این سازمان قرار گیرند.

وی بعلاوه درباره این که آیا تا کنون برای پانسیون ها ضوابطی نوشته شده که حدود وظایف، اختیارات و خدمات آن ها را معین کند و ناظر بر آن اساس ارزیابی ها را انجام دهد، می گوید: برای پانسیون ها تا کنون ضوابطی وجود نداشته است. ولی پانسیون هایی که وجود دارند و از سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی مجوز گرفته اند، واحد اقامتی مجاز به شمار می آیند.

تیموری تاکید می نماید:

اداره های میراث فرهنگی و جهانگردی استانی الزام دارند مجوزها و مطالبات پانسیون های قدیمی را به عنوان مصادیقی از تاسیسات جهانگردی آنالیز و تمدید نمایند. از طرف دیگر این واحدها به رعایت ضوابط واحدهای اقامتی تحت نظارت سازمان نیز موظفند.

مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات جهانگردی مهرماه سال جاری در نامه ای خطاب به بعضی مدیران استانی نیز نوشته بود:

استحضار دارید مستند قانونی صدور مجوز ایجاد تاسیسات جهانگردی، ماده یک آیین نامه ایجاد اصلاح، تکمیل و درجه بندی، نرخگذاری تاسیسات جهانگردی و نظارت بر آن ها مصوب 94/6/4 هیات وزیران است. نظر به این که در آیین نامه تازه عبارت پانسیون از مصادیق تاسیسات جهانگردی حذف شده، لذا درحال حاضر صدور مجوز با این عنوان میسر نیست. البته پیشنهاد اصلاحی این اداره برای گنجاندن عناوین پانسیون و مراکز اقامتی جوانان در آیین نامه فوق الذکر مورد تایید رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و جهانگردی (مسعود سلطانی فر) قرار نگرفت و مقرر شد این موضوع در قالب یکی از مصادیق تاسیسات جهانگردی مشابه چاره اندیشی گردد.

آنچه مسلم است درحال حاضر تاسیس یا صدور پروانه بهره برداری تازه با عنوان پانسیون فاقد وجاهت قانونی بوده. با این حال نظر به تشابهات ماهوی موجود میان پانسیون و مهمان پذیر پیشنهاد می گردد تا معین تکلیف نهایی موضوع و برطرف مشکل متقاضیان درخواست های واصله برای ایجاد پانسیون در قالب مهمانپذیر مورد آنالیز قرار گیرد.

منبع: کجارو / خبرگزاری ایسنا

به "حذف پانسیون ها از مصوبه گردشگری دولت" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "حذف پانسیون ها از مصوبه گردشگری دولت"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید