رکورد شاخص خوش بینی فعالان ساختمانی

به گزارش وبلاگ بهابادی، تهران (پانا) - فعالان ساختمانی با نیروی حاصل از دوره پساجهش، انرژی گرفتند و به آینده ساخت و ساز خوش بین شدند.

رکورد شاخص خوش بینی فعالان ساختمانی

به کزارش دنیای اقتصاد، شاخص انتظارات سازنده های مسکن یا همان حس سمت عرضه در بازار ملک نسبت به آینده در جدیدترین نظرسنجی از این گروه نشان می دهد بالاترین سطح خوش بینی از مهرماه سال گذشته در این نظرسنجی دوره ای (ماهانه) به ثبت رسیده است. از طرفی، متغیرهای مربوط به تمایل مالکان کلنگی برای مشارکت و همچنین سرعت ساخت وساز و قیمت تمام شده نیز نسبت به نیمه اول سال، تا حدودی بهبود پیدا نموده است.

انرژی شروع تخلیه حباب مسکن به بازار ساخت و ساز منتقل شد؛ اثر این انتقال به ثبت بالاترین رکورد خوش بینی و انتظارات مثبت نسبت به آینده بازار، طی 14 ماه اخیر منجر شد. نمایشگر بازار ساخت وساز کشوری مسکن در جدیدترین آنالیز از بهبود قابل توجه نگاه سازنده ها نسبت به آینده کوتاه مدت خبر می دهد که به نوعی نشان دهنده انتقال نیروی پساجهش از بازار معاملات به بازار ساخت وساز است. گزارش مربوط به چشم انداز مدیران و فعالان ساختمانی که هر ماه با عنوان شامخ ساختمان(شاخص مدیران خرید ساختمان) توسط اتاق تعاون ایران منتشر می گردد حاکی از آن است: تحت تاثیر رویدادهای نیمه فصل پاییز و اثر آن بر کاهش انتظارات تورمی، ابتدا بازار معاملات با کاهش قیمت در آذرماه و اکنون بازار ساخت و ساز با تغییر قابل توجه دیدگاه فعالان این حوزه از آینده کوتاه مدت در شرایط متفاوتی قرار گرفته است.

در تازه ترین گزارش طرح شامخ مدیران خرید بخش ساختمان که به صورت ماهانه و بر پایه اطلاعات اظهارشده از سوی فعالان ساختمانی درخصوص شرایط بازار مسکن و ساخت وساز در ماه قبل در ابتدای هر ماه منتشر می گردد، مدیران عامل یا نمایندگان 100 شرکت ساختمانی با تشریح شرایط بازار ساخت وساز و مسکن در آذر ماه نگاه خود را به شرایط پیش روی بازار مسکن اعلام کردند.

در این نظرسنجی، 10 پارامتر اصلی مورد پرسش از فعالان ساختمانی سرعت اجرای پروژه ها، هزینه خرید مصالح ساختمانی، فروش، قیمت تمام شده ساخت، حجم فعالیت و سفارش کار، موجودی واحدهای آماده فروش، ناتمام ماندن پروژه ها، پروژه های در نوبت عرضه و ناتمام، تمایل به تخریب و انتظارات نسبت به آینده است. شاخص شامخ-شاخص مدیران خرید- در بازه عددی صفر تا 100 براساس پاسخ مدیران ساختمانی به سه گزینه بهترشدن، عدم تغییر و بدترشدن شرایط و درصد پاسخ ها در هر گزینه محاسبه می گردد، به طوری که عدد 50 در طرح شامخ، نشان دهنده عدم تغییر شرایط نسبت به ماه قبل، بالای 50 نشان دهنده بهبود شرایط نسبت به ماه قبل و زیر 50 به معنای بدتر شدن شرایط نسبت به ماه قبل است. این شاخص ها نشان دهنده نتایج نظرسنجی از فعالان ساختمانی درخصوص علائم حیاتی بازار ساخت و ساز شامل مولفه های فضای کلی بازار برای سرمایه گذاری ساختمانی، تیراژ ساخت و ساز، تقاضای تخریب و ساخت مشارکتی از سوی مالکان (عرضه زمین به بازار ساخت و ساز)، سرعت ساخت و ساز و تحویل آپارتمان، ذخیره (موجودی) مصالح و تجهیزات در کارگاه های ساختمانی، هزینه ساخت ناشی از تامین مصالح و تجهیزات، حجم واحدهای آماده فروش، قیمت تمام شده ساخت مسکن، میزان فروش و انتظارات کوتاه مدت سازنده ها در بازار مسکن است.

نتایج کلی این گزارش حاکی از آن است که اثر توقف تورم ملکی در میانه پاییز و شروع تخلیه حباب قیمت مسکن در سرانجام فصل پاییز، در بازار ساخت وساز به دو شکل منعکس شده است. به طوری که از یکسو فعالیت سازنده ها نسبت به ماه گذشته با بهبود قابل توجه رو به رو بوده و از سوی دیگر جو روانی یا نگاه به آینده فعالیت در این بازار، به شکل معناداری بهبود پیدا نموده است. به این ترتیب سازنده ها به عنوان بازنده پنهان جهش مسکن پس از مدتی مجددا با بهبود در شاخص های حوزه کاری از تغییر حجم فعالیت ها و سفارش کار تا خوش بینی نسبت به آینده روبرو شده اند.

بازنده پنهان از این جهت که علاوه بر متقاضیان مصرفی که به دلیل جهش قیمت، از ورود به بازار معاملات عقب نشینی کردند، تورم زمین و مصالح ساختمانی طی ماه های گذشته، منجر به کاهش شدید حاشیه سود پروژه های ساختمانی شد و برخلاف سال های گذشته، سازنده ها به یک بازنده در بازار ساخت وساز ناشی از صعود قیمت ها بدل شدند. این در حالی است که میانگین حاشیه سود ساخت وساز در دهه 80 حدود 80 درصد، در ابتدای دهه 90 حدود 60 درصد بوده و طی یک سال اخیر تحت تاثیر رویدادهای مالی و جهش قیمت، به حدود 33 تا 35 درصد رسیده است. سقوط حاشیه سود سازنده ها، آنها را به دومین بازنده عصر اخیر جهش قیمت مسکن تبدیل نموده است. اما اکنون آخرین شرایط آنالیز های شاخص های ده گانه موثر بر فرایند بازار ساخت وساز نشان می دهد: به جز دو شاخص، سایر فاکتورها در حال بهبود هستند.

اولین فاکتور از میان شاخص های ده گانه، مربوط به تغییر شرایط نگاه فعالان بازار ساخت و ساز نسبت به آینده کوتاه مدت آن است که تحت عنوان شاخص انتظارات در ارتباط با فعالیت های شرکت در ماه آینده مورد سنجش قرار می گیرد. مطابق با شرایط تعریف شده، ثبت عدد بالای 50، برای این شاخص نشان دهنده ایجاد حس خوش بینی نسبت به آینده است. آن طور که نتایج این گزارش نشان می دهد: سازنده ها در سرانجام فصل پاییز نسبت به شرایط بازار در یک ماه ابتدایی فصل زمستان، به بالاترین سطح خوش بینی از مهر سال 98(اولین دوره انجام این گزارش شامخ) رسیده اند و عدد شاخص برای این مولفه، به 72 رسیده است.

آنالیز دوره 14 ماه تهیه و انتشار گزارش شامخ مسکن، حاکی از آن است: پیش از دوره اخیر، بالاترین سطح انتظارات مثبت نسبت به آینده کوتاه مدت فعالیت در بازار ساخت وساز مربوط به مهرماه سال 98 بوده است. در این ماه پس از ثبت دو ماه ریزش قیمت در بازار معاملات ملک (مرداد و شهریور 98)، عدد شاخص انتظارات به سطح 61 رسید و حس فعالان ساختمانی نسبت به آینده بهبود پیدا کرد. پس از آن دومین سطح بالای 50، در مرداد ماه سال جاری ثبت شد. ماهی که پس از تخلیه هیجان بورس که بازیگر اصلی انتظارات تلقی می شد و شاخص کل در بازار سرمایه منفی شد، بدبینی سازنده ها نسبت به فعالیت در بازار ساخت وساز نیز کمتر شد و نهایتا عدد 52 را ثبت کرد. با این حال، آخرین دوره گزارش شامخ، نمایانگر بالاترین سطح انتظارات و حس مثبت سازنده ها به آینده فعالیت در این بازار است که تا به امروز(در دوره تهیه و تدوین این گزارش) تجربه نشده است.

میزان فروش شاخص دیگری است که طی یک ماه آذر، بهبود قابل توجهی پیدا نموده اما به طور معین همچنان از نگاه فعالان بازار ساخت وساز، سطح آن رضایت بخش نیست. عدد این پارامتر از 5/ 33 در آبان، به 6/ 48 در آذر رسیده اما به دلیل قرارگیری در سطح کمتر از 50، بیانگر فاصله داشتن با سطح مطلوب از نگاه سازنده ها است. قیمت محصولات فراوری شده یا همان قیمت تمام شده ساخت مسکن شاخصی است که سازنده ها تحت تاثیر رشد قیمت زمین و مصالح ساختمانی، رضایت مناسبی از آن ندارند. عدد این شاخص از حدود 68 در آبان به 57 رسیده است. موجودی محصول نهایی در انبار شاخصی است که بیانگر حجم واحدهای آماده فروش یا در حال ساخت است. اگرچه عدد حاصل از این شاخص نسبت به آبان، اندکی بهبود پیدا نموده اما چون همچنان کمتر از 50 است نشان دهنده عدم رضایت سازنده ها از شرایط آن است.

مطابق با نتایج به دست آمده در این گزارش، این شاخص از سطح 37 در نیمه پاییز به سطح 44 در سرانجام فصل پاییز رسیده است و اندکی دیگر با سطح مطلوب فاصله دارد. قیمت خرید مواد اولیه که نشان دهنده هزینه ساخت ناشی از تامین مصالح ساختمانی و تجهیزات است نیز اگرچه همچنان بالای 50 است و شرایط مطلوب را نشان می دهد اما نسبت به آبان اندکی اوضاع بدتر شده است. آنالیز ها حاکی از آن است که افزایش هزینه ها ناشی از خرید مصالح ساختمانی، میزان رضایت سازنده ها از این شاخص را کاهش داده و از سطح 86 در آبان به 66 رسانده است. طبیعی است که تغییر شرایط این شاخص به طور مستقیم بر افزایش قیمت تمام شده ساخت مسکن اثرگذار بوده است. شاخص موجودی مواد اولیه یا انبار مصالح ساختمانی نیز در یک شرایط تعادلی قرار گرفته است. این شاخص اگرچه ماه آبان در سطح کمتر از 50 (معادل 4/ 48) بود اما در ماه گذشته به 3/ 51 رسیده است. نکته قابل توجه دیگر در نتایج این گزارش، مربوط به بهبود شرایط شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش است که به سطح مطلوب ارتقا پیدا نموده است. در ماه آبان، این شاخص کمتر از 50 بود و اکنون به بیش از 51 رسیده به طوری که می توان گفت این شاخص در یک شرایط بینابینی قرار گرفته است. علاوه بر این بهبود شرایط در خصوص شاخص میزان سفارش جدید مشتریان نیز قابل مشاهده است. به این معناکه این شاخص نیز از سطح 38 در نیمه پاییز به بیش از 51 در ماه آذر ارتقا پیدا نموده است. هر چند عدد کنونی این شاخص نیز خیلی بالا نیست اما نشان دهنده برگشت تعادل به این بازار است. به ویژه آنکه ماه آذر طبق روال دوره های گذشته، مقطع زمانی مناسب برای خرید زمین و استارت پروژه های جدید ساختمانی محسوب می گردد.

در مجموع شاخص میزان فعالیت های اجرا شده در بازار ساخت وساز که شامخ کل ساختمان نیز برحسب آن محاسبه و اندازه گیری می گردد بیانگر تغییر شرایط رو به بهبود شرایط این بازار است. به طوری که عدد این شاخص در سطح بیش از 60 ارتقا پیدا نموده است.

منبع: خبرگزاری پانا

به "رکورد شاخص خوش بینی فعالان ساختمانی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "رکورد شاخص خوش بینی فعالان ساختمانی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید