حاج اسماعیلی: کارآفرینی اجتماعی مقدم بر کارآفرینی تجاری است، تحول مالی نیازمند نشاط اجتماعی

به گزارش وبلاگ بهابادی، کارشناس بازار کار و کارگری گفت: آسیب هایی که از سوء مدیریت بخش های مختلف به جامعه وارد شده با مسائل مالی، تحریم ها، شوک ها و بحران هایی که به دلایل متعدد ایجاد شده ساختار اجتماعی را دچار تزلزل نموده است.

حاج اسماعیلی: کارآفرینی اجتماعی مقدم بر کارآفرینی تجاری است، تحول مالی نیازمند نشاط اجتماعی

گروه مالی وبلاگ بهابادی، کارآفرینی یکی از محور های شعار سال 1401 بود که رهبر معظم انقلاب درباره آن سخن گفتند. ایجاد اشتغال و کارآفرینی در هر جامعه ای یکی از ضروریات به شمار می رود، چرا که با اشتغال رفاه مالی و آرامش فردی، خانوادگی و اجتماعی ایجاد می گردد. این رفاه سرآغاز انگیزه یافتن، بارور شدن خلاقیت ها و کوشش برای ارائه کار و فعالیت بیشتر است. جامعه ای که کارآفرینی اجتماعی در آن معنایی نداشته باشد یا از رمق افتاده باشد جامعه ای تنهاست که توانایی حل مسائل را نخواهد داشت. کارشناس بازار کار و کارگری در مصاحبه با دانشجو به این موضوع اشاره دارد که چرا کارآفرینی تجاری باید بعد از کار آفرینی اجتماعی صورت بگیرد؟

حمید حاج اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار و کارگری در مصاحبه با دانشجو به الزامات مورد احتیاج اشتغال آفرینی در بخش های مختلف اجتماعی اشاره نمود و در این باره گفت: امروز جامعه ما احتیاجمند تحرک و نشاط نوی است که متاسفانه سالهاست از کشور رخت بسته است. جامعه امروز ایران احتیاجمند ورود به بحث مهم کارآفرینی اجتماعی است. واژه ای کاملا علمی که بر کارآفرینی تجاری مقدم است. به این علت به کارآفرینی اجتماعی باید بها داده گردد، چرا که ساختار اجتماعی ایران در طی سال های گذشته دچار مسائل اساسی شده است.

وی در این باره خاطر نشان کرد: به سهولت در رفتار های مردم می توان متوجه شد که ساختار اجتماعی کشور دچار معضلات مختلفی شده است. بخشی از این چالش ها ناشی از سیاست ها و برنامه های ناکارآمد و ناصحیحی است که دولتمردان در عرصه های مختلف اتخاذ نموده اند. آسیب هایی که از سوء مدیریت ها به جامعه وارد شده است در عین حال مسائل مالی، تحریم ها شوک ها و بحران هایی که به دلایل متعدد ایجاد شده ساختار اجتماعی را دچار تزلزل و فروپاشی نموده است.

حمید حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد: به علت از دست رفتن هارمونی اجتماعی در ایران باید به شدت نگران باشیم. انسجام اجتماعی از دست رفته، باعث ایجاد یاس و ناامیدی شده به گونه ای که توده ها و طبقات مختلف را دچار آسیب های عدیده ای نموده است، بنابراین رفع این مسائل در وهله اول موجب حل و فصل مسائل مالی می گردد. به بیان بهتر، اگر در بخش های اجتماعی بازسازی اساسی صورت ندهیم، قطعا در بخش های مالی موفقیتی کسب نمی گردد، کما اینکه سال های سال است در بخش های مالی هدف گذاری و برنامه ریزی های بلند مدتی داشته ایم، اما نتیجه خوبی حاصل نشده است. به علت اینکه از ساختار اجتماعی و زمینه های لازم برای بخش های دیگر که جامعه رکن و محور اصلی آن است غفلت نموده ایم.

کارشناس بازار کار و کارگری در ادامه توضیح داد: کارآفرینی اجتماعی علاوه بر ایجاد شغل، زمینه ساز فعالیت های مختلف برای بخش های فرهنگی، مالی و سیاسی است. تاکید می گردد امروز بیش از کارآفرینی تجاری، احتیاجمند کار آفرینی اجتماعی در بخش های مختلف هستیم. همانطور که کارآفرینان مالی در بخش های مختلف، فرصت های مختلفی کشف می نمایند در بخش های اجتماعی نیز این امر باید در دستور کار قرار بگیرد. به این معنا که چگونه کارآفرینان مالی با ایجاد شرایط نو و کشف فرصت ها و ایجاد روش های نوین می توانند فعالیت های مالی با بهره وری کامل داشته باشند و رونق مالی ایجاد نمایند. این موضوع در بخش اجتماعی نیز باید به منصه ظهور برسد، چرا که کارآفرینان اجتماعی می توانند جامعه را دچار تحول نمایند و انسجام آفرین باشند.

وی در ادامه اضافه نمود: در بخشی از تحولات اجتماعی به شکل های مختلف در نهاد های صنفی و مدنی اقداماتی اجرا شده است؛ مثل فعالیت گروه های جهادی در منطقه ها محروم، اما این مقدار کافی نیست، چرا که احتیاجمند سیاست گذاری و برنامه ریزی های گسترده ای هستیم که گره های بسیاری را از پیش پای ساختار های اجتماعی معیوب کشور باز کند.

حاج اسماعیلی در این باره توضیح داد: اگر دولت و حاکمیت در پی ایجاد تحرک در بخش های سیاسی مالی و فرهنگی و احتیاجمند کارآفرینی اجتماعی است باید به این مقوله مهم فکر کند تا جامعه نشاط لازم را نداشته باشد و تا جامعه انسجام نیابد بخش های مالی کشور متحول نمی شوند. دولت باید باور داشته باشد که برگرداندن حس مسوولیت اجتماعی در جامعه به وسیله کارآفرینان اجتماعی انجام شدنی است، کارآفرینانی که هر کدام می توانند بخش های خاصی از جامعه را به سبب انگیزه، دانش و شناختی که دارند مورد توجه قرار دهند، فرصت ها را کشف نمایند و تحول آفرین باشند. عدم احیای مسوولیت های اجتماعی برای تک تک افراد به معنای عدم ایجاد تحول در بخش های مالی، سیاسی و فرهنگی است. به همین علت است که امروز ارزش های ملی، مذهبی دستخوش چالش هایی شده اند، چرا که جامعه رها شده و سیاست ها و برنامه های غط مردم را سرخورده نموده است. شرایط به گونه ای شده که مردم علاقمند به پذیرش مسولیت اجتماعی نیستند و علاقه ندارند حضور فعالی در بخش های مختلف اجتماعی داشته باشند.

وی در این باره اضافه نمود: وقتی دولت خود را عقل کل می داند، فعال ما یشاء می گردد و مردم را از مشارکت و قبول مسولیت دربخش های مختلف سیاسی اجتماعی مالی و فرهنگی محروم می نماید، با دست خود یاس و ناامیدی را در جامعه افزایش می دهد چرا که پتانسیل اجتماع را برای اداره بخش های مختلف کشور حذف نموده یا نادیده انگاشته است. تبعات این غفلت بزرگ طی سه چهار دهه اخیر دامن کشور را از جهات مختلف گرفته، لذا هر چه سریعتر برای احیا و بازسازی آن باید دست به کار شد.

حمید حاج اسماعیلی با ارائه راه حلی خاطر نشان شد: دولت باید به ظرفیت های مردمی و انسانی کار آفرینان اجتماعی توجه کند و به آن ها اجازه رصد مسائل اجتماعی و ارائه راه حل درحوزه های فردی و اجتماعی بدهد. بی تردید کار آفرینان اجتماعی می توانند بخش زیادی از مسائل را کشوررا رفع نمایند هم در حوزه سازمانی به وسیله تاسیس نهاد های صنفی، مدنی، اجتماعی علمی و تخصصی که می تواند در بخش های مختلف مسائل را تا حد زیادی رفع کند.

کارشناس بازار کار و کارگری خاطر نشان کرد: دمیدن حس مسولیت اجتماعی به کشور، اقتصاد و اجتماع را زنده و پویا می نماید، موضوعی که اشتغال آفرین است و انگیزه و پتانسیل کشور را به بخش مالی سوق می دهد. به نظر می رسد قبل از اینکه به کارآفرینان مالی برای بخش های تجاری توجه کنیم باید به کارآفرینان اجتماعی توجه کنیم. باید ساختار اجتماعی بازسازی گردد. ضمن اینکه پازل بزرگ اجتماعی فقط به وسیله مسوولیت پذیری افراد و به وسیله کارافرینان اجتماعی که در قالب فردی و سازمانی می توانند سازمان اجتماعی کشور را انسجام دهند، انجام شدنی است. دولت و حاکمیت باید روی این موضوع تاکید نمایند هم به لحاظ اموزشی و فرهنگی، تا افراد برای فعال شدن درحوزه اجتماعی انگیزه بیابند، در غیر این صورت هر گونه برنامه ریزی وسرمایه گذاری در سایر بخش ها، سرمایه های کشور راهدر می دهد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

به "حاج اسماعیلی: کارآفرینی اجتماعی مقدم بر کارآفرینی تجاری است، تحول مالی نیازمند نشاط اجتماعی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "حاج اسماعیلی: کارآفرینی اجتماعی مقدم بر کارآفرینی تجاری است، تحول مالی نیازمند نشاط اجتماعی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید